W zakres oferowanych przez nas usług geodezyjno-kartograficznych wchodzą m.in.:

• GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI

Obsługa inwestycji drogowych, kubaturowych, dużych sieci uzbrojenia terenu i innych.

• PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI

Pod inwestycje, wywłaszczeniowe, w celu wydzielenia działek budowlanych, w celach regulacji prawnych i inne.

• WZNOWIENIE GRANIC NIERUCHOMOŚCI

Działki na terenach miejskich, działki na terenach wiejskich, nieruchomości należące do jednostek Skarbu Państwa lub jednostek samorządowych i inne.

• TYCZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I SIECI UZBROJENIA TERENU

Tyczenie budynku, tyczenie przyłączy i innych sieci, tyczenie słupów oraz innych obiektów

• MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Mapy numeryczne w standardzie, zarówno wielkoobszarowe mapy pod duże inwestycje jak i mniejsze pod inwestycje lokalne tj. budynki, domki jednorodzinne, przyłącza itd. Wszelkie szczegóły dotyczące szczegółowości pomiarów i treści map wykonujemy wg potrzeb klienta.

• GEODEZYJNA INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

Mapy powykonawcze do odbioru inwestycji, budynków, sieci uzbrojenia terenu, przyłączy do budynków i innych obiektów budowlanych wymagających inwentaryzacji.

• AKTUALIZACJA MAP
• MAPY TEMATYCZNE
• SKANOWANIE I KALIBRACJA MAP
• INNE POMIARY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB KLIENTA
• INNE OPRACOWANIA KARTOGRAFICZNE W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB KLIENTA

Twoje zlecenie nie znalazło się na powyższej liście? Zadzwoń lub wyślij zapytanie na adres informacja@reginia.info